MagWerk.com
Den nye avismannen
Utfordring:
Verdens eneste magasinkiosk på internett Þnsket å ta et uhÞytidelig oppgjÞr med papirformatet og samtidig skape Þkt trafikk på sine egne websider gjennom et by-event.

Kreativ lÞsning:
Vår lÞsning var å leie en profesjonell statueimitator som ble plassert ved siden av den originale VG-mannen en hel dag. Til eventet ble det spesiallaget/stÞpt et kostyme for å ligne VG-mannen mest
mulig. Istedenfor en vanlig avis, holdt VG-mannens nye kollega en bÊrbar pc i fanget med budskapet ”MagWerk.com – Your Online Magazine Dealer”.

Resultat:
Jobben ble omtalt i flere nettaviser og MagWerk.com Þkte trafikken på websiden sin med over 300 prosent.